Recht Op Bestaan

RECHT OP BESTAAN - Informatiepunt DAKLOZEN OPVANG

Hulp Voor Daklozen

Daklozen; de samenleving is vaak heel hard in het beoordelen en veroordelen van mensen zonder woon- of verblijfplaats, zoals het met een mooi woord genoemd wordt. Toch is dakloos zijn iets dat iedereen kan overkomen. Vaak begint het met financiële zorgen en het niet kunnen betalen van de huur of hypotheek. Psychische problemen vormen daarmee schering en inslag; vaak zijn dat soort problemen oorzaak en/of gevolg van de dreigende financiële situatie. Het geeft de persoon in kwestie het gevoel aan boord te zijn van een zinkend schip en niet bij machte te zijn daar invloed op uit te kunnen oefenen.

Hulpverlenende instanties

Op het moment dat iemand zich op zo’n ‘zinkend schip’ bevindt, kan hij of zij al hulp zoeken bij de gemeente. Veelal kan er advies en hulp geboden worden en kan men zo voorkomen dat iemand op straat komt te staan. Maar ook als iemand al daadwerkelijk op straat is beland, zijn er verschillende instanties waar men aan kan kloppen. Zo zijn er plaatsen waar tijdelijk onderdak gekregen kan worden, projecten voor jongeren met begeleid wonen en instanties waar men terecht kan voor dag- en/of nachtopvang en voeding. Bekende hulpverlenende instanties zijn:

De instanties kunnen per gemeente verschillen, maar er is overal wel passende hulp te vinden. De belangrijkste instantie is waarschijnlijk wel het Leger des Heils. Vanuit christelijke overtuiging wil deze instantie de medemens helpen. Voor daklozen betekent dit hulp in de vorm van o.a. advies, opvang en voeding, maar ook bijvoorbeeld woontraining, hulp voor afkickende verslaafden en opvang voor zwangere vrouwen.

Hulp zoeken

Voor iedereen die bang is dakloos te worden of het al is, is het heel belangrijk zo snel mogelijk hulp te zoeken om erger te voorkomen en het leven weer in de goede richting te sturen. Blijf dus niet passief, maar trek aan de bel!