Recht Op Bestaan

RECHT OP BESTAAN - Informatiepunt DAKLOZEN OPVANG

Het Leven Van Daklozen

Daklozen; waar leven ze van?

We hebben ze allemaal wel eens gezien; mensen die rondhangen op openbare plaatsen en die soms het ‘daklozenkrantje’ verkopen bij de ingang van de supermarkt. Als je oppervlakkig kijkt, zien ze er vaak onverzorgd en mager uit. Kijk je beter, dan zie je de mens erachter; een, niet zelden, ontwikkeld persoon met een grote lading verdriet en zorgen. De redenen waarom iemand in zo’n situatie terecht komt, kunnen uiteenlopen. Van een drugs- of drankverslaving tot een ontslag waar men psychisch en financieel niet meer overheen gekomen is. Hoe het ook zij, ook daklozen moeten ergens van leven. Hoe voorzien zij eigenlijk in hun onderhoud?

Verschil tussen thuisloos en dakloos

Mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats hebben gewoon recht op een uitkering. Het gaat om een normale bijstandsuitkering die net zo hoog is als de uitkering voor mensen die wel een huis hebben. In sommige gevallen wordt er een extra bedrag uitgekeerd om voor de opvang te kunnen betalen; deze is namelijk niet gratis!

Er wordt onderscheid gemaakt tussen thuisloos en dakloos zijn. Heeft iemand een adres, zoals een caravan of boot, een postadres bij vrienden of familie of een opvangadres waar men minstens 20 dagen per maand doorbrengt, dan is die persoon thuisloos. Is er helemaal geen adres, dan spreekt men van dakloos of zwervend.

Om enige vorm van inkomen te kunnen ontvangen, heb je natuurlijk een adres nodig. Voor thuislozen gaat het aanvragen van een uitkering wat eenvoudiger maar voor daklozen is dat een probleem. Zij kunnen bij de gemeente een tijdelijk briefadres aanvragen bij de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens). Op dat adres kan er dan post ontvangen worden van instanties; een eerste begin.

Veel instanties hebben bovendien projecten om de dak- en thuislozen te helpen. Zoals bijvoorbeeld het daklozenkrantje, maar ook in de vorm van begeleiding en advies om hun leven weer op de rit te krijgen.